Blaudzun - Seadrift Soundmachine

>> dinsdag 2 februari 2010

Het eponieme debuut van Blaudzun (gegeven naam Johannes Sigmond) maakte bijna twee jaar geleden diepe indruk. Het snijdende sentiment en de desolate americana-invloeden maakten Blaudzun direct tot één van de grote Nederlandse vondsten van dat jaar. Seadrift Soundmachine heeft dus een verleden te overtreffen. De beste remedie daarvoor is het laten horen van duidelijke ontwikkelingen.

Op Seadrift Soundmachine vallen twee verschillende richtingen al snel op. In de eerste plaats is het album met meer middelen tot stand gekomen. Dat uit zich in een uitgebreider instrumentarium en productie. In de tweede plaats doet een terugkerende cadans zijn intrede die Bluadzuns geluid bij vlagen een volkser tintje geeft. Gecombineerd zorgen deze twee ontwikkelingen ervoor dat de desolate eigenschappen naar de achtergrond verdwijnen en er een iets luchtiger sfeer voor in de plaats komt. Desondanks vormen de elementen die de karakteristieke schoonheid van Blaudzun tekenden nogal altijd de grondslag voor de huidige plaat. De dromerige flarden en het sentiment zijn nu makkelijker te verkroppen en komen vlotter voorbij. Johannes’ stem voert daarin telkens weer de boventoon. Zijn vocalen staan garant voor het vastgrijpen en absorberen van de aandacht van de luisteraar. Stilistisch is americana definitief niet meer uit de songs weg te denken, maar dat wordt op zodanig internationale, zo niet Nederlandse, wijze ingezet dat dit label an sich beperkend werkt. Illustratieve vergelijkingen met de vocalen van Dez Mona, Starsailor’s James Walsh (bijv. Quiet German Girls) en Scott Matthew (bijv. Wolf’s Behind the Glass) houden wat mij betreft stand, hoewel Blaudzun als band wel degelijk afwijkende bronnen aanboort. De verstilde, sobere momenten zijn er om te koesteren, terwijl de vollere klank van andere songs (zoals de toegevoegde Praagse versie van het zwierige Midnight Room) er zijn om in te zwelgen. Dit levert een gebalanceerd album op dat op geen enkele wijze onderdoet voor het al prachtige debuut.

Blaudzun heeft hun muzikale spectrum op Seadrift Soundmachine behoudens hun authenticiteit uitgebreid. Een potenter opvolger was nauwelijks denkbaar. Seadrift Soundmachine zou zo maar een vrijgeleide over ’s lands grenzen kunnen zijn.

0 reacties:

Doelstelling van deze blog

Meer aandacht voor het (nog) onbekende. In tenui labor of toch niet?

Mededelingen

Donderdag 1 juli: deze week weer een frisse herstart verwacht.
Kort reces tot 13-05-10.
Na een kort reces vandaag (24-02-10) weer aan de post. Inmiddels is deze blog twee jaar geworden!
Gedurende december zullen er minder recensies worden geschreven
21-31 augustus: tijdelijk even geen recensies ivm een kort reces
Zondag 14 juni: Creative Commons licentie BY NC ND van toepassing op alle inhoud
Woensdag 3 juni: zoekfunctie en auteursrechtenonderdeel toegevoegd
Dinsdag 19 mei: template aangepast, hopelijk verbeterd
Vrijdag 15 mei: nieuw template; ontwikkeld door Ourblogtemplates.com, 2008

Auteursrechten

© Copyright Benjamin N. Vis

Uitgezonderd waar anders vermeld, is op alle inhoud van deze blog een Creative Commons Attribution 3.0 License van toepassing. Deze is hieronder gespecificeerd als CC BY NC ND. Voor meer informatie klik op de links aldaar.

  © Blogger templates Inspiration by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP  

Creative Commons License
werk van Benjamin N. Vis, Nieuwe Geluiden is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland licentie.